Nedostatok voľných plôch pre pestovanie okrasných rastlín viedol k myšlienke zvislej – vertikálnej zelene. Tento nápad sa však používa aj v situáciách, keď to nie je z priestorového hľadiska nevyhnutné, ale inštalujeme ju z estetických dôvodov. Zvislá záhrada môže byť umiestnená na stene budovy, alebo môže byť voľne postavená v priestore. V takom prípade môže byť pohľadová jedna alebo obidve strany. Je možná veľká variabilita veľkosti, použitých materiálov aj rastlín. Zvislá zeleň sa dá použiť v interiéri aj v exteriéri.

Pri navrhovaní vertikálnej záhrady treba brať do úvahy nároky rastlín, limitom hlavne v interiéri môže byť nedostatok svetla. Riešením môže byť v takomto prípade umelé osvetlenie, ktoré má svoje obmedzenia, čo sa týka potrieb rastlín, ale pri vhodnom použití môže aj skrášľovať a zvýrazňovať osvetlenú výsadbu.

Vertikálna zeleň ponúka široké možnosti vytvoriť krásnu úpravu a je úlohou architekta kombinovať rastliny, ich tvary, textúru, farbu a premenlivosť v priebehu roka tak, aby bol výsledok čo najlepší.Na zvislej rovine sa pestujú hlavne okrasné rastliny, ale dajú sa pestovať aj úžitkové, na vertikálnej zeleni získame napríklad na balkóne niekoľko metrov štvorcových na pestovanie byliniek alebo mäty do mojita či čaju.

Pri zvislej zeleni je možná veľká variabilita nielen veľkosti celej úpravy a použitých rastlín, ale aj materiálov na nosnú časť. Ako každá zeleň má aj vertikálna okrem estetických kvalít aj pozitívne účinky na životné prostredie, zvyšuje vlhkosť vo svojom okolí, tlmí hluk a zachytáva prach.
Odborníci predpovedajú zvislým záhradám postupné rozširovanie, hlavne kvôli ubúdaniu plôch pre klasickú zeleň, ale aj pre jej jedinečné kvality.

Ponúkame Vám zvislú zeleň vlastnej konštrukcie.

Realizácii predchádza návrh, pri ktorom zohľadníme Vaše predstavy a požiadavky, vzhľad okolia a, pretože pracujeme so živými rastlinami, aj prostredie, v ktorom bude vertikálna zeleň umiestnená. Na konštrukciu zvislej zelene môžeme použiť podľa Vášho želania rôzne materiály. Viditeľnú časť kostry si môžete objednať z nerezu, dreva, fóliovaného plastu, s kamenným alebo keramickým obkladom. Prepážky, držiace substrát a rastliny, môžu byť z lávového, alebo iného kameňa alebo z keramiky. Najdôležitejšie a najkrajšie na Vašej zvislej záhrade budú samozrejme rastliny. Pri rastlinách treba brať do úvahy nielen estetické požiadavky, ale aj nároky rastlín.
Starostlivosti o vertikálnu záhradu sa nemusíte obávať, je podobná ako pri rastlinách v kvetináčoch. Ak si objednáte automatickú závlahu, je vertikálna zeleň takmer bezúdržbová. V prípade, že Vás zvislá zeleň zaujala, neváhajte nás kontaktovať.